REGULAMIN

XXXII Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

 

 

I. TERMIN: 28 - 31.08.2019 r.

Dla zawodników startujących w całym Biegu, cztery etapy pokonywane jeden etap dziennie, których łączny dystans wynosi 100 km. Na wynik końcowy biegu składa się łączny czas wszystkich etapów.

            I ETAP - 28.08 środa START godz. 10:30

            Zamość - Zwierzyniec 32,800 km

            II ETAP – 29.08 czwartek START godz. 10:30

            Zamość - Krasnobród 31,1025 km

            III ETAP – 30.08 piątek START godz. 10:30 -  Półmaraton

            Zamość - Skierbieszów 21,0975 km

            IV ETAP – 31.08 sobota START godz. 11:00

            Kryterium Uliczne im. Lucjana Ksykiewicza 15 km

Dla zawodników startujących w jednym etapie ( do wyboru etapy od I- IV), każdy etap liczony jest jako oddzielny Bieg, III-Etap jest jednocześnie Półmaratonem.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W biegu mogą uczestniczyć osoby, których:                                                                                        

- Stan zdrowia pozwala na wzięcie udziału w Biegu,                                                                           

- Wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu w celu organizacji Biegu przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość oraz przez podmioty współpracujący przy organizacji Biegu, wyrażą zgodę na publikowanie wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć/filmów z przebiegu realizacji Biegu na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, w mediach społecznościowych, oraz u Patronów Medialnych, w celach promocyjnych.                                  

2.    Prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w biegu. Osoby, które ukończyły 21 lat mają możliwość startu na podstawie oświadczenia umieszczonego na stronie biegu.

UWAGA: ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE /wystawione przez lekarza rodzinnego lub sportowego nie wcześniej niż 2 m-ce przed terminem biegu/ NALEŻY OKAZAĆ PRZY WERYFIKACJI.

3. Organizator nie będzie prowadził badań lekarskich przy weryfikacji zawodników.

 

III. KLASYFIKACJE (dla zawodników którzy ukończą 4 etapy)

* kobiet OPEN

* mężczyzn OPEN

* kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych:

- kat. 18-29 lat

- kat. 30-39 lat

- kat. 40-49 lat

- kat. 50-59 lat

- kat. 60-69 lat

- kat. 70 lat i starsi

* niewidomych / niedowidzących

* kobiet na wózkach

* mężczyzn na wózkach

* kobiet na rolkach

* mężczyzn na rolkach

* klasyfikacja drużynowa

Liczony jest czas trzech zawodników drużyny na mecie każdego etapu. O zwycięstwie decyduje najlepszy łączny czas po IV etapach.

 

UWAGA! Drużyna składa się z 3 zawodników należących do tego samego klubu. Skład drużyny nie może zmienić się w trakcie Biegu.

Prosimy o zgłaszanie drużyny do głównego sędziego najpóźniej do dnia 28.08.2019 do godz. 9:00.

Klasyfikacje dla zawodników startujących w Półmaratonie

 • * kobiet i mężczyzn OPEN
 • * niewidomych / niedowidzących
 • * kobiet na wózkach
 • * mężczyzn na wózkach
 • * kobiet na rolkach
 • * mężczyzn na rolkach

                                   

Klasyfikacje dla zawodników startujących w jednym etapie:

 • * kobiet i mężczyzn OPEN
 • * niewidomych / niedowidzących
 • * kobiet na wózkach
 • * mężczyzn na wózkach
 • * kobiet na rolkach
 • * mężczyzn na rolkach

 

 1. OPŁATA STARTOWA dla zawodników startujących w jednym etapie - 50zł              (nagroda za udział - pakiet startowy)

OPŁATA STARTOWA dla zawodników startujących w Półmaratonie Hetmańskim – 60zł

             OPŁATA STARTOWA dla zawodników startujących w całym biegu ( IV etapy)

 • Opłata startowa: ZAWODNIK                                                                         450zł
 • Opłata startowa: ZAWODNIK (bez zakwaterowania i wyżywienia)                 200zł
 • Opłata startowa: ZAWODNIK  (z wyżywieniem bez noclegu)                         250zł
 • Opłata startowa: ZAWODNIK  (z noclegiem bez wyżywienia)                        250zł
 • Opłata startowa: OSOBA Towarzysząca (zakwaterowanie i wyżywienie)       550zł

- W ramach opłaty startowej (za IV etapy) zapewnione jest zakwaterowanie (od 27.08. do 01.09.2019 )  

         oraz wyżywienie (od śniadania 28.08. do obiadu 31.09.2019) O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność

         zgłoszeń.

- Zakwaterowanie w OSiR

 

 

 

Termin zgłoszeń i wpłaty upływa dnia 27.08.2019 r lub do wykorzystania 140 miejsc

 

Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe tylko po akceptacji organizatora, a wysokość opłaty zostanie zwiększona o 100 zł .

Terminowe wniesienie wpłaty decyduje o ostatecznym przyjęciu zgłoszenia do uczestnictwa w Biegu. Zgłoszenia bez wpłaty oraz wpłaty po terminie nie będą uwzględnione na liście startowej.

 

NR KONTA BANKOWEGO:

PKO BP ODDZIAŁ I W ZAMOŚCIU   81102053560000170201812775

Uwaga. Osoby dokonujące wpłaty na Bieg prosimy poinformować o potrzebie wystawienia faktury (dokładne dane do faktury wraz z numerem NIP należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w dniu dokonania wpłaty). Jednocześnie informujemy, że wystawienie faktury w późniejszym terminie będzie niemożliwe.

 

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 

Weryfikacja zawodników i zgłoszenia drużyn w dn.27.08.2019 w g.19.00-21.00 i w g. 7.00-9.00 dnia 28.08.2019 r

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZLA.

Bieg odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym. Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy ruchu drogowego. Bieg na całej trasie odbywa się prawą stroną jezdni, zawodnicy biegną z podwójnymi numerami startowymi, w razie potrzeby wzajemnie sobie pomagają.

Przejazdy na miejsca startów oraz powrotne do OSiR, podczas trwania Biegu zapewnia Organizator.

Punkty odżywiania i odświeżania przewidziano na każdym etapie - pierwszy punkt na 10 km, następne co 5 km.

VI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, iż

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość (zwany dalej OSiR Zamość) tel .84 677 54 66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji uczestnictwa XXXII Edycji „Czteroetapowego Biegu Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny” a wizerunek do promocji Biegu.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, pozyskanych przez OSiR Zamość jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres jednego roku od czasu zakończenia biegu, wizerunek zarejestrowany będzie przetwarzany przez okres działalności OSiR.
 6. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w Biegu, a konsekwencją niepodania przez Panią/ Pana danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w biegu.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym przy organizacji biegu, innym, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Wizerunek będzie udostępniony na stronie OSiR oraz w mediach.
 8. OSiR Zamość nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.
 9. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Pani/Panu w każdym czasie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VII. NAGRODY:

* nagrody etapowe i w klasyfikacji Półmaratonu - finansowe i rzeczowe

- m-ca I-III mężczyzn OPEN

- m-ca I-III kobiet OPEN

- m-ca I-III mężczyzn na wózkach

- m-ca I-III kobiet na wózkach

- m-ca I-III niewidomych/niedowidzących

- m-ca I-III kobiet na rolkach                                  

- m-ca I-III mężczyzn na rolkach

           

* w klasyfikacji po IV etapach

- m-ca I-X mężczyzn OPEN

- m-ca I-X kobiet OPEN

- m-ca I-X mężczyzn na wózkach

- m-ca I-X kobiet na wózkach

- m-ca I-X niewidomych/niedowidzących

- m-ca I-X kobiet na rolkach

- m-ca I-X mężczyzn na rolkach

- m-ca I-VI kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych

- m-ca I-X drużynowej

           

UWAGA! Jeżeli w kat. OPEN zawodnik otrzyma nagrodę, to w kat. wiekowej otrzymuje tylko dyplom.

Puchary za m-ca I-III we wszystkich klasyfikacjach (bez kategorii wiekowych).

 

Ponadto wszyscy zawodnicy otrzymują pakiet startowy a startujący w IV etapach biorą udział w losowaniu nagród niespodzianek.

Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu oraz sprawy nie ujęte regulaminem, rozstrzyga Organizator Biegu w porozumieniu z Sędzią Głównym.

 

                                                                                                      

1

2

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen