REGULAMIN

XXXIII CZTEROETAPOWEGO BIEGU POKOJU PAMIĘCI DZIECI ZAMOJSZCZYZNY
 31.08.-03.09.2022 r.

 

 

I. ORGANIZATOR

Miasto Zamość
 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu

ul. Królowej Jadwigi 8
 22-400 Zamość

tel. 84 677 54 66
 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 http://biegpokoju.zamosc.pl/

 

II. WSPÓŁORGANIZATORZY

Powiat Zamojski

Gmina Zamość

Miasto Zwierzyniec

Miasto Krasnobród

Gmina Skierbieszów
 Gmina Nielisz

 

III. TERMIN
 
1. I ETAP: Zamość - Zwierzyniec 28,400 km - 31.08.2022 r. (środa), START godz. 10:30

2. II ETAP: Zamość - Krasnobród 33,9025 km - 01.09.2022 r. (czwartek), START godz. 10:30

3. III ETAP: Sitaniec - Skierbieszów  16,600 km - 02.09.2022 r. (piątek), START godz. 10:30 

4. IV ETAP: Nielisz – Zamość /Półmaraton im. Czesławy Kwoki/ 21,0975 km – 03.09.2022 r. (sobota), START godz. 10:00
 

III. KLASYFIKACJE 

1. Dla zawodników, którzy ukończą 4 etapy:

a. Generalna - kobiet OPEN, mężczyzn OPEN

b. Kategoria wiekowa kobiet i mężczyzn: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70 lat i starsi

c. Kategoria niewidomi / niedowidzący kobiet i mężczyzn

d. Kategoria na wózkach kobiet i mężczyzn
 e. Kategoria na rolkach kobiet i mężczyzn

f.  Klasyfikacja drużynowa.

UWAGA! Drużyna  składa się z 3 zawodników należących do tego samego klubu. Skład drużyny nie może zmienić się w trakcie Biegu.

2. Dla zawodników startujących w Półmaratonie:

a. Kategoria kobiet OPEN, mężczyzn OPEN
 b. Kategoria niewidomi / niedowidzący kobiet i mężczyzn

c. Kategoria na wózkach kobiet i mężczyzn
 d. Kategoria na rolkach kobiet i mężczyzn.

3. Dla zawodników startujących w jednym etapie:

a. Kategoria kobiet OPEN, mężczyzn OPEN
 b. Kategoria niewidomi / niedowidzący kobiet i mężczyzn

c. Kategoria na wózkach kobiet i mężczyzn
 d. Kategoria na rolkach kobiet i mężczyzn.

 

IV. NAGRODY

1. Nagrody etapowe i w klasyfikacji Półmaratonu - finansowe i rzeczowe:

a. m-ca I-III kobiet OPEN i mężczyzn OPEN

b. m-ca I-III kobiet i mężczyzn na wózkach
 c. m-ca I-III kobiet i mężczyzn niewidomych/niedowidzących

d. m-ca I-III kobiet i mężczyzn na rolkach                                        

2. Nagrody w klasyfikacji po IV etapach:

a. m-ca I-X kobiet OPEN i mężczyzn OPEN

b. m-ca I-X kobiet i mężczyzn na wózkach

c. m-ca I-X kobiet i mężczyzn niewidomych/niedowidzących

d. m-ca I-X kobiet i mężczyzn na rolkach

e. m-ca I-VI kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych 

f.  m-ca I-X kategorii drużynowej

3. UWAGA! Jeżeli w kat. OPEN zawodnik otrzyma nagrodę, to w kat. wiekowej otrzymuje tylko dyplom.

4. Puchary za m-ca I-III we wszystkich klasyfikacjach (bez kategorii wiekowych).

5. Wszyscy zawodnicy otrzymują pakiet startowy, a startujący w IV etapach, biorą udział w losowaniu nagród niespodzianek.
 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat.

2. Zawodnik oświadcza, że:

a. zapoznał się z postanowieniami obowiązku informacyjnego i regulaminu biegu i w pełni je akceptuje,

b. stan zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w biegu i oświadcza, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestniczenie w biegu, 

c. wyraża zgodę na przetwarzanie  przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu danych osobowych zawartych w formularzu uczestnictwa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji 
 i uczestnictwa w biegu, 
 d. wyraża zgodę na publikowanie wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć/filmów z przebiegu realizacji biegu na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu, w mediach społecznościowych oraz u Patronów Medialnych w celach promocyjnych.

3. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

4. Organizator nie będzie prowadził badań lekarskich przy weryfikacji zawodników.
 

VI. OPŁATY

1.

OPŁATA

I ETAP

PÓŁMARATON 

IV ETAPY

Do 31.03.2022

70 zł

80 zł

280 zł

Do 31.08.2022

80 zł

90 zł

320 zł

2. Terminowe wniesienie wpłaty decyduje o ostatecznym przyjęciu zgłoszenia do uczestnictwa w Biegu. Zgłoszenia bez wpłaty oraz wpłaty po terminie nie będą uwzględnione na liście startowej.

3. NR KONTA BANKOWEGO: PKO BP ODDZIAŁ I W ZAMOŚCIU 81102053560000170201812775

4. Uwaga. Osoby dokonujące wpłaty na Bieg, prosimy poinformować o potrzebie wystawienia faktury (dokładne dane do faktury wraz z numerem NIP, należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 w dniu dokonania wpłaty). Jednocześnie informujemy, że wystawienie faktury w późniejszym terminie będzie niemożliwe.

5. Opłata startowa nie zawiera noclegów oraz wyżywienia.
 

VII. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Dla zawodników startujących w całym Biegu – cztery etapy, pokonywany jeden etap dziennie, których łączny dystans wynosi 100 km. Na wynik końcowy biegu składa się łączny czas wszystkich etapów.

2. Dla zawodników startujących  w jednym etapie (do wyboru etapy od I- IV), każdy etap liczony jest jako oddzielny Bieg, IV-etap jest jednocześnie Półmaratonem. 

3. Weryfikacja zawodników i zgłoszenia drużyn w dniu 30.08.2022 r. w godz.18.00-20.00 oraz w dniu 31.08.2022 r.  w godz. 7.00-9.00. 

4. Bieg odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym. Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy ruchu drogowego. 
 5. Bieg na całej trasie odbywa się prawą stroną jezdni, zawodnicy biegną z podwójnymi numerami startowymi, w razie potrzeby wzajemnie sobie pomagają. 
 6. W czasie poruszania się po drogach publicznych zawodnicy mają zakaz korzystania ze słuchawek 
 i urządzeń odtwarzających np. muzykę.
 7. Przejazdy na miejsca startów oraz powrotne do OSiR podczas trwania Biegu zapewnia Organizator. 
 8. Punkty odżywiania i odświeżania przewidziano na każdym etapie - pierwszy punkt na 5 km, 
 następne co 5 km. 
 9. Limit uczestników Biegu: 200 osób.

10. Podstawowy pakiet startowy zawiera:

  • numer startowy,
  • koszulkę okolicznościową biegu,
  • medal, 
  • reklamówkę z pamiątkowym nadrukiem, 
  • informator biegu, 
  • foldery reklamowe sponsorów.
     

VIII. WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE – BIEG DZIECI I MŁODZIEŻY
 
1. Bieg dzieci i młodzieży: Zamość, 300 m – 03.09.2022 r. (sobota), START godz. 10:00.
 2. Warunki uczestnictwa w Biegu dzieci i młodzieży: 

a. Dzieci urodzone w roku 2015 i starsze,
 b. Osoby niepełnoletnie muszą obowiązkowo posiadać zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, zezwalającą na start w imprezie.

3. Rodzice/opiekunowie oświadczają, iż:

a. zapoznali się z postanowieniami obowiązku informacyjnego i regulaminu biegu i w pełni je akceptują, 

b. wyrażą zgodę na udział nieletniego będącego pod ich opieką w biegu,

c. oświadczą, że stan zdrowia osoby niepełnoletniej będącą pod ich opieką pozwala na wzięcie udziału w biegu i oświadczą, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających uczestniczenie w biegu oraz, że osoba za którą biorą odpowiedzialność uczestniczy w nich dobrowolnie i na ich odpowiedzialność,

d. wyrażą zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu swoich danych osobowych i danych osobowych podopiecznego/uczestnika biegu zawartych w formularzu uczestnictwa dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rejestracji i uczestnictwa w biegu, 

e. wyrażą zgodę na publikowanie wizerunku swojego oraz podopiecznego/uczestnika biegu poprzez zamieszczanie zdjęć/filmów z przebiegu realizacji biegu na stronie internetowej Ośrodka Sportu 
 i Rekreacji w Zamościu, w mediach społecznościowych oraz u Patronów Medialnych w celach promocyjnych.

4. Klasyfikacja dla uczestników Biegu dzieci i młodzieży:

a. Kategoria dziewcząt OPEN

b. Kategoria chłopców OPEN.

5. Nagrody dla uczestników  Biegu dzieci i młodzieży: za zajęcie miejsc I-III w kategorii dziewcząt i chłopców – puchary; uczestnicy otrzymują pamiątkowe medale i dyplomy.
 6. Przed Biegiem, w dniu 03.09.2022r. w godzinach 8.30-9.30 przeprowadzona zostanie rejestracja uczestników (Biuro Zawodów – ul. Rynek Wielki). Wymagane karty uczestnictwa będą do pobrania w Biurze Zawodów. 
 7. Limit uczestników Biegu Dzieci i Młodzieży: 50 osób.
 8. Udział w Biegu dzieci i młodzieży jest nieodpłatny.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

2. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
3. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu oraz sprawy nie ujęte regulaminem, rozstrzyga Organizator Biegu w porozumieniu z Sędzią Głównym. 

 

X. ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19

1. W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie Biegu, Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie Zawodów nawet po rozpoczęciu zapisów jeśli takie zmiany będą uzasadnione.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany godzin startu, 

b. wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych, 

c. zmiany formuły biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację Biegu w zakładanej 
 w regulaminie formule,

d. W przypadku odwołania Biegu z powodu pandemii, opłaty startowe zostaną zwrócone lub przeniesione na 2023 rok lub wykorzystane na Bieg w nowej formule (do wyboru przez Uczestnika),

e. Każdy z Uczestników Biegu zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Organizatora 
 w związku z pandemią koronawirusa covid-19,

f. Wytyczne zostaną przedstawione w osobnym dokumencie i będą dostępne na stronie www,

g. Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start zawodnika w Biegu.

 

XI. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, iż:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zamościu, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość tel. 84 677 54 66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod nr telefonu 84 677 54 66 lub adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy uczestnictwa w Biegu   pn. „Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny” - 31.08 – 03.09.2022 r.  zwanym dalej Biegiem, poprzez:  rejestrację  danych uczestnika  i opiekuna prawnego drogą  elektroniczną, publikowanie   list   startowych wraz z obsługą pakietów startowych, zamieszczanie listy wyników Biegu, obsługę korespondencji, płatności, ubezpieczenia, reklamacji, w celach podatkowych, księgowych i marketingowych.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych,  pozyskanych przez Administratora jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art 6 ust. 1 lit. a i art. 6 ust. 1 lit. b i c  Rozporządzenia RODO).

5. Pozyskane  dane osobowe będą  przetwarzane przez okres trwania stosunku umownego, 
 w tym również przez okres obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 
Wizerunek uczestnika może być udostępniony na stronie internetowej  Administratora oraz w mediach w postaci   zdjęć lub filmu przez okres  jednego roku lub  do cofnięcia zgody.

6. Podanie danych osobowych uczestnika Biegu jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji umowy 
 i  uczestnictwa w Biegu.                                                                                                                                           

7. Dane osobowe  nie będą udostępniane podmiotom innym  niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

8. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.

9. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora  uczestnikowi Biegu i jego opiekunowi prawnemu  przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych niezgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje uczestnikowi Biegu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Jeżeli uczestnik Biegu uzna, że przetwarzanie danych osobowych  narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje mu w każdym czasie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen