REGULAMIN

XXX Czteroetapowy Bieg Pokoju Pamięci Dzieci Zamojszczyzny

 

I. TERMIN: 31.08 – 3.09.2017 r.

Dla zawodników startujących w całym Biegu, cztery etapy pokonywane jeden etap dziennie, których łączny dystans wynosi 100 km. Na wynik końcowy biegu składa się łączny czas wszystkich etapów.

            I ETAP - 31.08 czwartek START godz. 10:30

            Zamość - Zwierzyniec 35 km

            II ETAP –01.09 piątek START godz. 10:30

            Zamość - Krasnobród 28,9025 km

            III ETAP – 02.09 sobota START godz. 10:30 -  Półmaraton

            Zamość - Skierbieszów 21,0975 km

            IV ETAP – 03.09 niedziela START godz. 11:00

            Kryterium Uliczne im. Lucjana Ksykiewicza 15 km

Dla zawodników startujących w jednym etapie ( do wyboru etapy od I- IV), każdy etap liczony jest jako oddzielny Bieg, III-Etap jest jednocześnie Półmaratonem.

 

Dodatkowo w Biegu prowadzona będzie dodatkowa klasyfikacja dla zawodników ze służb mundurowych.

II. UCZESTNICTWO:

  

Prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat i posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do udziału w biegu. Osoby, które ukończyły 21 lat mają możliwość startu na podstawie oświadczenia umieszczonego na stronie biegu.

UWAGA: ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE /wystawione przez lekarza rodzinnego lub sportowego nie wcześniej niż 2 m-ce przed terminem biegu/ NALEŻY OKAZAĆ PRZY WERYFIKACJI.

Organizator nie będzie prowadził badań lekarskich przy weryfikacji zawodników.

 

III. KLASYFIKACJE (dla zawodników którzy ukończą 4 etapy)

* kobiet OPEN

* mężczyzn OPEN

* kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych:

- kat. 18-29 lat

- kat. 30-39 lat

- kat. 40-49 lat

- kat. 50-59 lat

- kat. 60-69 lat

- kat. 70 lat i starsi

* niewidomych / niedowidzących

* kobiet na wózkach

* mężczyzn na wózkach

* kobiet na rolkach

* mężczyzn na rolkach

* klasyfikacja drużynowa

* kobiet OPEN (służby mundurowe)

* mężczyzn OPEN (służby mundurowe)

* klasyfikacja drużynowa (służby mundurowe)

Liczony jest czas trzech zawodników drużyny na mecie każdego etapu. O zwycięstwie decyduje najlepszy łączny czas po IV etapach.

 

UWAGA! Drużyna składa się z 3 zawodników należących do tego samego klubu. Skład drużyny nie może zmienić się w trakcie Biegu.

Członkowie drużyny muszą posiadać dokument przynależności do klubu. Prosimy o zgłaszanie drużyny do naszego Informatyka najpóźniej do dnia 31.08.2017 do godz. 9:00.

Klasyfikacje dla zawodników startujących w Półmaratonie

 • * kobiet i mężczyzn OPEN
 • * niewidomych / niedowidzących
 • * kobiet na wózkach
 • * mężczyzn na wózkach
 • * kobiet na rolkach
 • * mężczyzn na rolkach
 • * kobiet i mężczyzn OPEN
 • * niewidomych / niedowidzących
 • * kobiet na wózkach
 • * mężczyzn na wózkach
 • * kobiet na rolkach
 • * mężczyzn na rolkach

            * kobiet OPEN (służby mundurowe)

            * mężczyzn OPEN (służby mundurowe)

            * klasyfikacja drużynowa (służby mundurowe)

                      

Klasyfikacje dla zawodników startujących w jednym etapie:

 

 1. OPŁATA STARTOWA dla zawodników startujących w jednym etapie - 30 zł       ( nagroda za udział - pakiet startowy)

OPŁATA STARTOWA dla zawodników startujących w Półmaratonie Hetmańskim – 60

             OPŁATA STARTOWA dla zawodników startujących w całym biegu ( IV etapy)

 • Opłata startowa: ZAWODNIK320,-
 • Opłata startowa: ZAWODNIK (bez zakwaterowania i wyżywienia)120,- zł
 • Opłata startowa: ZAWODNIK(z wyżywieniem bez noclegu)220,- zł
 • Opłata startowa: ZAWODNIK(z noclegiem bez wyżywienia)220,- zł
 • Opłata startowa: OSOBA Towarzysząca (zakwaterowanie i wyżywienie)450,-

- W ramach opłaty startowej (za IV etapy) zapewnione jest zakwaterowanie (od 30.08. do 03.09.2017 )  

   oraz wyżywienie (od śniadania 31.08. do obiadu 03.09.2017) O miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń.

- Zakwaterowanie w OSiR , Bursie Międzyszkolnej i Camping „DUET”

- Osobom towarzyszącym proponujemy zakwaterowanie w Campingu Duet.

Termin zgłoszeń i wpłaty upływa dnia 31.07.2017 r.

 

Po tym terminie zgłoszenia będą możliwe tylko po akceptacji organizatora, a wysokość opłaty zostanie zwiększona o 100 zł .

Terminowe wniesienie wpłaty decyduje o ostatecznym przyjęciu zgłoszenia do uczestnictwa w Biegu. Zgłoszenia bez wpłaty oraz wpłaty po terminie nie będą uwzględnione na liście startowej.

 

NR KONTA BANKOWEGO:

PKO BP ODDZIAŁ I W ZAMOŚCIU   81102053560000170201812775

 

Złożenie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika oraz umieszczenie wizerunku w materiałach reklamowych związanych z Biegiem Pokoju www.biegpokoju.zamosc.pl i stronie www.osir.zamosc.pl.

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 

Weryfikacja zawodników i zgłoszenia drużyn w dn.30.08 w g.19.00-21.00 i w g. 7.00-9.00 dnia 31.08.2017

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z przepisami PZLA.

Bieg odbędzie się przy otwartym ruchu drogowym. Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy ruchu drogowego. Bieg na całej trasie odbywa się prawą stroną jezdni, zawodnicy biegną z podwójnymi numerami startowymi, w razie potrzeby wzajemnie sobie pomagają.

Przejazdy na miejsca startów oraz powrotne do OSiR, podczas trwania Biegu zapewnia Organizator.

Punkty odżywiania i odświeżania przewidziano na każdym etapie - pierwszy punkt na 10 km, następne co 5 km.

VI. NAGRODY:

* nagrody etapowe ( dla startujących w IV etapach) i w klasyfikacji Półmaratonu - finansowe i rzeczowe

- m-ca I-III mężczyzn OPEN

- m-ca I-III kobiet OPEN

- m-ca I-III mężczyzn na wózkach

- m-ca I-III kobiet na wózkach

- m-ca I-III niewidomych/niedowidzących

- m-ca I-III kobiet na rolkach

- m-ca I-III mężczyzn na rolkach

            * kobiet I-III OPEN (służby mundurowe)

            * mężczyzn I-III OPEN (służby mundurowe)

* w klasyfikacji po IV etapach

- m-ca I-X mężczyzn OPEN

- m-ca I-X kobiet OPEN

- m-ca I-X mężczyzn na wózkach

- m-ca I-X kobiet na wózkach

- m-ca I-X niewidomych/niedowidzących

- m-ca I-X kobiet na rolkach

- m-ca I-X mężczyzn na rolkach

- m-ca I-VI kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych

- m-ca I-X drużynowej

            * kobiet I-VI OPEN (służby mundurowe)

            * mężczyzn I-VI OPEN (służby mundurowe)

            * klasyfikacja drużynowa I-III (służby mundurowe)

UWAGA! Jeżeli w kat. OPEN zawodnik otrzyma nagrodę, to w kat. wiekowej otrzymuje tylko dyplom.

Puchary za m-ca I-III we wszystkich klasyfikacjach (bez kategorii wiekowych).

 

Ponadto wszyscy zawodnicy otrzymują pakiet startowy a startujący w IV etapach biorą udział w losowaniu nagród niespodzianek.

Za rzeczy zaginione organizator nie ponosi odpowiedzialności.

Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu oraz sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga Sędzia Główny wporozumieniu z Dyrektorem Biegu.

Odwiedzono nas: dzisiaj 17 , w miesiącu 352 , razem 42673

pm2

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen